EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Đường lối chỉ đạo hành động cho việc mở rộng phi tập trung hóa Sáng kiến Hiến chương Trái đất

Giới thiệu

Hiến chương Trái đất Quốc tế (ECI) khuyến khích mọi người cùng đóng góp vào các mục đích của Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Sự tham gia tích cực và hỗ trợ của bạn là rất cần thiết. Do vậy, ECI đang ở trong giai đoạn mở rộng Sáng kiến ở phạm vi toàn cầu thông qua các hoạt động phi tập trung hóa và trao quyền cho các cá nhân, cộng đồng và tổ chức.

Đảm trách chiến lược phát triển mới, ECI tiếp tục đẩy mạnh Hiến chương Trái đất qua hàng loạt các tiến trình hoạt động quốc tế chính thức và một số các dự án. Tuy nhiên, chiến lược mới này là rất thiết yếu vì ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế chỉ có thể điều hành và quản lý một số lượng nhỏ các hoạt động cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Hiến chương Trái đất.

Đường lối chỉ đạo hành động được giới thiệu ở dưới đây hỗ trợ mọi cá nhân, tổ chức có thể tiến hành các hoạt động của Hiến chương Trái đất đúng cách và phù hợp với giá trị và nguyên tắc của Hiến chương Trái đất.

Mục đích của Đường lối chỉ đạo hành động cũng là để đảm bảo một phương thức thống nhất đối với việc thực hiện các hành động tập trung hóa trên danh nghĩa Hiến chương Trái đất. Đường lối chỉ đạo được coi như là một bộ máy điều phối thực sự cho Sáng kiến Híên chương Trái đất, chuẩn bị cho sự mở rộng phi tập trung hóa một cách nhanh chóng và có thể có sự tham gia của hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu.

Đường lối chỉ đạo hành động trước hết được nhắm tới các cá nhân. Việc thực hiện đầy đủ tất cả các nguyên tắc của Hiến chương Trái đất sẽ cần phải có cả hành động từ phía chính phủ, đoàn thể và các tổ chức. Tuy nhiên, sự cam kết của các cá nhân sẽ là nguồn lực vô tận của một thế hệ lãnh đạo và thay đổi vì một thế giới tốt hơn và sự đóng góp của tất cả mọi người trong tất cả các ngành là rất thiết yếu.

Đường lối chỉ đạo hành động không cố định và không thể không thay đổi được. Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế sẽ được xem xét lại định kỳ dựa trên các bài học kinh nghiệm từ những nỗ lực trong việc áp dụng Hiến chương Trái đất ở các vùng và ngành khác nhau. Hội đồng rất hoan nghênh nếu bạn có bất kỳ đóng góp, nhận xét, gợi ý.

Đường lối chỉ đạo hành động

 1. Bắt đầu với Hiến chương Trái đất. Hãy để Hiến chương Trái đất trở thành đường lối chỉ đạo cơ bản của bạn khi bạn hoạch định và đảm nhiệm các hoạt động để áp dụng các chiến lược, hình ảnh của Hiến chương Trái đất trở thành hiện thực.
 2. Hãy là một ví dụ sống. Cố gắng trở thành một ví dụ sống dựa trên tinh thần của Hiến chương Trái đất trong cuộc sống thường ngày của bạn, nơi làm việc và cộng đồng của bạn.
 3. Hãy trao quyền cho bản thân bạn. Hành động một cách liều lĩnh, và tin rằng cá nhân bạn có thể tạo ra sự khác biệt và các hoạt động của bạn sẽ như là chất xúc tác ảnh hưởng tới những người khác.
 4. Cộng tác, cộng tác. Tạo ra quyền lực ảnh hưởng thay đổi thông qua việc xây dựng các mối quan hệ đối tác và cộng tác với mọi người, tìm kiếm các giải pháp mà hai bên cùng có lợi.
 5. Trao quyền cho mọi người. Chia sẻ quyền lực thông qua việc phổ biến thông tin và tạo cơ hội cho mọi người trong việc củng cố năng lực của họ trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định, và lãnh đạo, khuyến khích tính sáng tạo.
 6. Thúc đẩy sự tôn trọng và đồng cảm. Nỗ lực trong việc xây dựng các mối quan hệ trên phương diện tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng giữa các cá nhân, nhóm với nền văn hóa và cộng đồng đa dạng, và giải quyết những sự khác biệt thông qua đối thoại, cũng chính là cách để học hỏi và trưởng thành.
 7. Hỗ trợ việc tự tổ chức. Hỗ trợ việc truyền bá các sáng kiến của Hiến chương Trái Đất không tính đến sự kiểm soát, và tính đến năng lực của các nhóm người với một mục đích rõ ràng là tự tổ chức và gặt hái những kết quả tích cực.
 8. Tập trung vào những nguyên nhân gốc rễ. Tập trung suy nghĩ và hành động vào các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và thách thức quan trọng đối với con người, và không để cho áp lực của hệ thống không bền vững tồn tại và trải nghiệm những vấn đề có thể làm nhụt chí hành động của bạn.
 9. Được cam kết linh hoạt. Hãy kiên định trong cam kết của bạn đối với các nguyên tắc cơ bản và đảm bảo rằng những cách thức để đạt được mục đích phải phù hợp với các giá trị của Hiến chương Trái đất, nhưng luôn luôn phải có sự linh hoạt và đổi mới trong việc lựan chọn các cách thức, phương tiện như là sự thay đổi tình huống.
 10. Hãy tháo vát.  Đừng để cho suy nghĩ và hành động của bạn bị giới hạn trong sự phụ thuộc về vấn đề tài chính, sử dụng sức tưởng tượng và tháo vát của bạn để biến mọi thứ trở thành hiện thực.
 11. Sử dụng khoa học kỹ thuật một cách sáng suốt. Hãy lưu ý rằng một số lượng lớn nhóm người không có điều kiện tiếp cận đối với các khoa học kỹ thuật tiên tiến, và khi xây dựng các giải pháp khoa học kỹ thuật đối với các vấn đề nên đảm bảo rằng nó phải khả thi và phù hợp.
 12. Bảo vệ tính chính trực của Hiến chương. Khi giới thiệu, trích dẫn hoặc dịch thuật Hiến chương Trái đất, hãy trung thành với từ ngữ và tinh thần của các văn bản gốc, và đường dẫn của Hiến chương với các tổ chức, các sản phẩm và sự kiện phải phù hợp với giá trị và nhiệm vụ của nó.