EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Làm thế nào để hỗ trợ tài chính cho Sáng kiến Hiến chương Trái đất
 1. Đối với các đóng góp tài chính bằng thẻ tín dụng VISA hay Master của bạn, hãy nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây:

  https://collaboration.upeace.org/earthcharter/donations
 2. huyển khoản ngân hàng:

  Beneficiary: University for Peace/Earth Charter
  Bank Account # 100-02-099-600115-2
  Bank: Banco Nacional de Costa Rica
  Adress: Avenida Central, Calle 4 y 6
  San José – Costa Rica
  Swift Code: BNCRCRSJ