EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Bạn có thể tham gia như thế nào vào Sáng kiến Hiến chương Trái đất
 1. Phổ biến Hiến chương Trái đất và nâng cao nhận thức về Hiến chương Trái đất trong mạng lưới bạn bè và cộng đồng địa phương của bạn.
 2. Tán thành Hiến chương Trái đất và khuyến khích các tổ chức mà bạn là thành viên, hoặc là chính quyền địa phương hay chính phủ nước bạn ở áp dụng và công nhận Hiến chương Trái đất.
 3. Bắt đầu một nhóm nghiên cứu về Hiến chương Trái đất và tìm hiểu làm thế nào để áp dụng Hiến chương Trái đất và các quy tắc của nó trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng của ban.
 4. Tham gia vào một trong những Nhóm hành động của Sáng kiến Hiến chương Trái đất tập trung trong sáu lĩnh vực chính – Giáo dục, Kinh doanh, Truyền thông, Tôn giáo, Thanh niên và Liên Hợp Quốc.
 5. Phối hợp với các đối tác của Hiến chương Trái đất và hội viên, chi nhánh, cùng với các tổ chức khác mà đã thừa nhận Hiến chương Trái đất trong khu vực (vùng) bạn sinh sống.
 6. Đóng góp về mặt tài chính hoặc là cung cấp các nguồn lực khác và các dịch vụ cần thiết để hỗ trợ Hiến chương Trái đất Quốc tế và các dự án Hiến chương Trái đất khác.
 7. Tư vấn và đi theo các hướng dẫn hành động cho việc mở rộng phi tập trung Sáng kiến Hiến chương Trái đất, mà đã được đề cập ở trang web của Hiến chương Trái đất.

Có rất nhiều cách để đưa Hiến chương Trái đất vào trường hợp, cơ sở kinh doanh, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, và các sự kiện cộng đồng. Ví dụ:

 • Một công cụ giáo dục cho việc phát triển hiểu biết về những thách thức và lựa chọn đối với con người và ý nghĩa của cuộc sống bền vững.
 • Kêu gọi hành động và thiết lập những quy tắc cơ bản đối với một cuộc sống bền vững mà cần phải có sự cam kết, hợp tác và thay đổi.
 • Cần có một cơ cấu chỉ dẫn của chính phủ về việc đưa ra các chính sách và chiến lược có hiệu lực với tất cả các tầng lớp trong việc xây dựng một thế giới bền vững và hòa bình.
 • Cần có một cơ cấu toàn diện để xác định trách nhiệm hợp tác về mặt xã hội và sinh thái học và đưa ra những tuyên bố nhiệm vụ liên quan và các quy định phù hợp.
 • Cần có một chất xúc tác liên ngành, những cuộc đối thoại đa văn hóa, đa tôn giáo về một mục đích chung, chia sẻ chuẩn mực giá trị và đạo đức toàn cầu.
 • Cần phải có một văn bản dưới luật mang tích chất hiện thời (tạm thời) cung cấp những nền tảng đạo đức cơ bản cho việc phát triển môi trường và một bộ luật phát triển bền vững.
 • Cần phải có một công cụ để đánh giá tiến trình hoạt động hướng tới mục đích bền vững.